بایگانی دسته‌ی: آموزش اسکیت برد

آموزش اسکیت برد | شماره 22 – کم کردن سرعت Backside Powerslide

آموزش اسکیت برد | شماره 22 – کم کردن سرعت BS Powerslide امروز میخوایم حرکت [ادامه]

12 دیدگاه

آموزش اسکیت برد | شماره 22 – کم کردن سرعت Frontside Powerslide

آموزش اسکیت برد | شماره 22 – کم کردن سرعت FS Powerslide امروز میخوایم حرکت [ادامه]

4 دیدگاه