تخته اسکیت برد

Accordion Panel

قطعات زیادی در اسکیت برد وجود دارد اما به طور قطع یکی از مهم ترین قطعات اسکیت برد، تخته آن است.

دِک یا تخته یک صفحه است که بقیه قطعات اسکیت بر روی آن متصل می شود.

به برآمدگی های اول و آخر اسکیت برد Nose و Tail گفته می شود.

قسمت قوس جلویی اسکیت دماغه (Nose) و قوس پشتی اسکیت (Tail) نام دارد.

بسته به نوع اسکیت کردن شما، هر چند مدت یک بار باید تخته اسکیت خود را تعویض کنید.

هر موقع که بر روی قسمت های Nose یا Tail اسکیت خود، نشانه هایی از شکستگی و تَرَک احساس کردید وقت عوض کردن آن است.

تخته اسکیت دارای 8 جای پیچ است که تراک بر روی آن متصل می شود. 4 جای پیچ نزدیک به قسمت Nose و 4 جای پیچ نزدیک به جای Tail اسکیت برد است.

روی اسکیت با یک Grip پوشیده می شود که حالت سمباده ای دارد و این گریپ موجب می شود پای شما بر روی اسکیت برد لیز نخورد.

همچنین بازی کردن در شرایط بارانی و خیس ممکن است به شکل تخته اسکیت برد شما آسیب بزند.

های اسکیت برد به صورت استاندارد از 7 لایه چوب افرا تشکیل شده است.

افرا یک چوب ایده آل برای اسکیت برد می باشد. این نوع چوب در عین انعطاف بسیار با دوام است.

این چوب همچنان متداول ترین چوبی است که برای تخته اسکیت برد استفاده می شود.

2,245,000 تومان
295,000 تومان
598,000 تومان
598,000 تومان
425,000 تومان
598,000 تومان
895,000 تومان
895,000 تومان
895,000 تومان
1,295,000 تومان