کیت هرینگ نام یک هنرمند آمریکایی است که از اوایل دهه 1980 در صحنه هنری مرکز شهر نیویورک قرار داشت.

وی با تأثیرگذاری که بر هنر ، فرهنگ و مد داشت ، به سرعت به شهرت جهانی رسید.

بی واسطه و مستقیم بودن تصاویر هرینگ و نمادهایی که وی برای انتقال مفاهیم اساسی ایجاد کرده است – تولد ، مرگ ، عشق و جنگ – به یک زبان بصری شناخته شده جهانی قرن 20 تبدیل شده اند.

کیت هرینگ یک هنرمند و فعال سیاسی اجتماعی بود که مرتباً از هنر خود برای صحبت در مورد مسائل اجتماعی استفاده می کرد.

وی از سال 1958 تا 1990 زندگی کرد و در سن 32 سالگی درگذشت. بنیاد کیت هارینگ که در سال 1989 توسط این هنرمند تاسیس شد مأموریت حفظ ، گسترش و محافظت از میراث هنر هارینگ و آرمان های او را به عهده دارد.

حراج!
185,000 تومان
حراج!
185,000 تومان
حراج!
185,000 تومان
حراج!
185,000 تومان