برگزاری کلاسهای آموزشی اسکیت برد Tsixty، آموزش اسکیت برد از سطح مبتدی تا حرفه ای زیر نظر مجرب ترین مربیان و قهرمانان این رشته در کشور