اسکیت برد دست دوم Almost

1,500,000 تومان

این محصول دست دوم می باشد.

Deck : Almost Daewon Song 8 inches

 Truck : 5.0 inches

میزان سلامت در تصاویر مشخص است

ناموجود

دسته: