کینگ تو خالی پین اسکیت برد TSIXTY

95,000 تومان

Solid Truck’s Kingpin

هر بسته شامل یک عدد کینگ پین می باشد.

کینگ پین یا همان پیچ و مهره تراک

این پیچ و مهره ، بیس پلیت و هنگر تراک را به یک دیگر متصل می کند و بوشینگ ها بر روی آن قرار میگیرد.

موجود

کینگ تو خالی پین اسکیت برد TSIXTY

95,000 تومان