بوشینگ اسکیت برد TSXITY مدل Hard

295,000 تومان

Medium Skateboard Bushing

مناسب افراد با وزن 90 تا 150 کیلوگرم

شامل :
2 عدد بوشینگ استوانه ای
2 عدد بوشینگ مخروطی

موجود

بوشینگ اسکیت برد TSXITY مدل Hard

295,000 تومان